Gadsden Elementary School — Bell Schedules

Regular Day School Hours - Students
Description / Section Start Time End Time Length
Kinder Full Day 7:10 AM 2:10 PM 420 min
1st Grade 7:10 AM 2:10 PM 420 min
2nd Grade 7:10 AM 2:10 PM 420 min
3rd Grade 7:10 AM 2:10 PM 420 min
4th Grade 7:10 AM 2:10 PM 420 min
5th Grade 7:10 AM 2:10 PM 420 min
6th Grade 7:10 AM 2:10 PM 420 min
Early Out School Hours - Students
Description / Section Start Time End Time Length
Kinder Early Release 7:10 AM 12:10 PM 300 min
1st Grade 7:10 AM 12:10 PM 300 min
2nd Grade 7:10 AM 12:10 PM 300 min
3rd Grade 7:10 AM 12:10 PM 300 min
4th Grade 7:10 AM 12:10 PM 300 min
5th Grade 7:10 AM 12:10 PM 300 min
6th Grade 7:10 AM 12:10 PM 300 min
Lunch and Recess Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st 10:15 AM 10:55 AM 40 min
2nd 10:30 AM 11:10 AM 40 min
3rd 10:40 AM 11:20 AM 40 min
4th 11:00 AM 11:40 AM 40 min
5th 11:10 AM 11:50 AM 40 min
6th 11:20 AM 12:00 PM 40 min
Gadsden Elementary School - 18745 S. Gadsden Street, Gadsden, AZ 85336 - Phone: (928) 627-6970 - Fax: (928) 627-9771